4003 Destek Programı

4003-B Küçük Ölçekli Bilim Merkezi Kurulması Projeleri Çağrısı Hakkında

A+ | A-


Bilim merkezlerinin kurulması ve tüm ülke çapında yaygınlaştırılması TÜBİTAK’ın bilim ve teknoloji kültürünün geliştirilmesi misyonunun bir uzantısıdır. Bu çerçevede toplumu bilimle buluşturmayı, bilim ve teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılır kılmayı, deneysel ve uygulamalı etkinlikler yoluyla bilim ve teknoloji alanında farkındalık yaratmayı, bireyleri denemeye ve keşfetmeye teşvik etmeyi hedefleyen İlçe belediyelerinin, kurulum yapılacak yeri hazır olan küçük ölçekli bilim merkezi projelerinin hızlıca hayata geçirilmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanarak yurt çapında yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

Nüfusu 200.000’in üzerinde olan ilçe belediyeleri bu destek çağrısı kapsamında başvuru yapabilirler.

Başvuru Tarihleri

Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Proje Yürütücüsü Kurumun Proje Öneri formu ve eklerini hazırlayarak TÜBİTAK’a sunması ile süreç başlayacaktır.

4003-B Destek Programı Başvuru Dökümanları

1. 4003-B Çağrı Metni

2. 4003-B Öneri Formu

3. 4003-B Bütçe Gerekçesi

4. 4003-B Bütçe Tablosu

5. 4003-B Özgeçmiş Formu

6. 4003-B Değerlendirme Kriterleri