Bilim Merkezleri Hakkında

Bilim Merkezi Sergileri

A+ | A-


Bilim merkezleri, etkileşimli sergileriyle, ziyaretçilerinin bilimsel olguları deneyerek tecrübe etmelerini, keşfederek anlamalarını sağlarlar. Temel bilimler, yeni teknolojiler ya da güncel konular gibi bilimle ilgili birçok konu sergilerin temasını oluşturabilir. Bilgiyi klasik yöntemlerle aktarmak yerine görsel, işitsel ve duyulara hitap eden etkileşimli düzeneklerle aktaran sergiler, kimi zaman bilgisayar programları, mekanik ve elektronik düzenekler, kimi zaman da basit ahşap oyuncaklarla bilimsel gerçekleri ziyaretçilerle buluşturur.

Bazı sergiler belli yaş gruplarına hitap edebildiği halde, bilim merkezi sergileri genelde her yaştan insanın faydalanabileceği şekilde tasarlanırlar. Bu sayede, ziyaretçiler bilim merkezlerini ailece gezebilirler.

Bilim merkezleri bulunduğu bölgeye has içerikleri de bünyesinde barındırırlar. Böylelikle yerel ziyaretçilerin bilimi kendileriyle özleştirmeleri kolaylaşırken, yabancı ziyaretçilerin de kentin kimliğiyle ilgili fikir edinmeleri sağlanabilir.

Bilim merkezi sergilerinin içeriği ve düzenlenmesi konusunda zaman içinde ortaya çıkmış farklı yaklaşımlar bulunur. İlk başlarda sergiler, temel bilimlerden belli bir konuları işleyen birbirinden bağımsız düzeneklerden oluşmaktaydı. Daha sonraları belirli bir tema etrafında belirli bir akış şeması izleyen ünitelerin bir araya gelmesinden oluşan sergiler geliştirilmeye başlandı. Bugün bu iki yaklaşım kimi zaman kendi başına kimi zaman da birlikte kullanılmaya devam ediyor.