4003 Destek Programı

Büyük Ölçekli Bilim Merkezi Projeleri Çağrısı Destek Kapsamı

A+ | A-


 

  • Bilim merkezinde yer alacak sergilerin tasarımı, üretimi, temini; gerektiğinde hazır sergi alımı veya kiralanması
  • Eğitim birimlerinde (laboratuvar, sınıf vb.) gerçekleştirilecek etkinliklerin ve içeriklerinin belirlenmesi ve temini
  • Eğitim birimleri için gerekli olan teknik donanımın belirlenmesi ve temini
  • Bilim merkezi binasının sergi salonlarının, eğitim birimlerinin mimarisi ve fonksiyonel alanlarının planlaması konusunda mimari danışmanlık
  • Bilim merkezinin yönetim ve organizasyonel yapısının belirlenmesi konusunda danışmanlık
  • Bilim merkezinde çalışacak personelin eğitimi
  • Yapımı ve tefrişatının temini proje yürütücüsü kurum tarafından gerçekleştirilecek olan Planetaryum binasının teknik donanımının temini; gerçekleştirilecek gösterilerin belirlenmesi ve temini

Destek kalemleri proje bütçesi ve özellikleri doğrultusunda her projeye özel olarak belirlenmektedir.

Bu program kapsamında sağlanacak destek proje yürütücüsü kuruma aktarılmaz; sergi tedariği, personel eğitimi vb. süreçler TÜBİTAK tarafından yürütülür ve proje için belirlenmiş olan destek kalemleri doğrultusunda yapılacak harcamalar TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilir.