4003 Destek Programı

TÜBİTAK Bilim Merkezi Değerlendirme Kılavuzu

A+ | A-


TÜBİTAK, Bilim Merkezleri ile toplumumuzda bilim kültürünü yaygınlaştırmayı, bilime olan ilgi ve merakı artırmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, ülkemizin farklı noktalarında ziyarete açılmış olan ve kurulum süreci devam eden bilim merkezlerimiz bulunmaktadır. Bilim Merkezlerinin faaliyete geçmelerinden sonra belirli sürelerle fiziki ve mali yapılarının, personel durumlarının ve tüm etkinliklerinin değerlendirmesi, bu kuruluşların niteliklerinin sürdürülebilir olması açısından önem arz etmektedir. TÜBİTAK, hem Bilim Merkezleri yönetimlerine kuruluşların bir resminin sunulması açısından, hem de Bilim Merkezleri Destekleme Projesinin bir gereği olarak bu kuruluşlara belirli aralıklarla değerlendirme ziyaretleri yapılmasının yararlı olduğuna inanmaktadır. Bu amaç için hazırlanan TÜBİTAK Bilim Merkezi Değerlendirme Kılavuzu, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığının ziyaretlerinin planlanarak gerçekleştirmesinde, Bilim Merkezleri Danışma ve Değerlendirme Kurulu üyelerinin ziyarete hazırlık ve ziyareti gerçekleştirme süreçlerinde ve ziyaret edilecek Bilim Merkezinin ziyarete hazırlanmasında bir rehber görevi görecektir.

 

TÜBİTAK Bilim Merkezi Değerlendirme Kılavuzu ve Ekleri

Bilim Merkezi Değerlendirme Kılavuzu

Ek 1: Bilim Merkezi Belgeleri

Ek 2: TÜBİTAK Değerlendirme Ekibi Belgeleri