4003 Destek Programı

4003-B Küçük Ölçekli Bilim Merkezi Projeleri Çağrısı Destek Kapsamı

A+ | A-


Proje Sözleşmesi ve/veya eklerinde belirtilmiş olmak kaydıyla, Proje Yürütücüsü Kuruma ait/tahsis edilmiş olan binada kurulması planlanan Bilim Merkezinin kurulum ve işletme aşamalarında Proje Bütçesi dâhilinde aşağıda belirtilen maliyet kalemlerinde destek sağlanabilir.

  • Bilim merkezinde yer alacak sergilerin tasarımı, üretimi, temini; gerektiğinde hazır sergi alımı veya kiralanması,
  • Eğitim birimlerinde (laboratuvar, sınıf vb.) gerçekleştirilecek etkinliklerin ve içeriklerin tanımlanması ve bunlara ilişkin materyallerin ve teknik donanımların temini,
  • Uygun görülmesi halinde TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş sergi tasarımlarının ve atölye programlarının kullanım haklarının verilmesi,
  • Bilim Merkezinde çalışacak personelin eğitimi,
  • Proje kapsamında istihdam edilecek kişilere ödenecek ücretler*.

* Verilecek aylık ücret desteği, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi gereğince Eğitmen (Yükseköğrenim mezunu) için belirlenen tam zamanlı sözleşmeli personel net ücret güncel tavan tutarını geçemez.