4003 Destek Programı

Sergi Tedarik Süreci

A+ | A-


Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamında destek alan bilim merkezlerinin sergi tedarik süreçleri TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Desteklenen bilim merkezlerinin sergilerinin bölgeye has temalarda ve ilgili bilim merkezine özel olması hedeflenmektedir. TÜBİTAK’ın yürüttüğü sergi tedarik sürecinin ana aşamaları aşağıda listelenmiştir.

  • Kavramsal Tasarım
  • Şematik Tasarım
  • Detaylı Tasarım
  • Teknik Çizimler
  • Üretim
  • Nakliye
  • Montaj
  • Eğitim
  • Test ve Kabul İşlemleri